SCA Hygiene Products AB tillverkar nästan alla våra Edet produkter i vår fabrik i Lilla Edet. Vårt bruk har lång erfarenhet av högkvalitativ papperstillverkning.

SCA Hygiene Products AB
Edet Konsumentkontakt
405 03 Göteborg
Sverige
Tel: 020-35 17 00 Tis,ons, tors kl.10-12 (helgfria vardagar)
Mail: edetinfo@sca.com

 

 

 

 

Inom SCA är arbetet med miljöfrågor högt prioriterat. Istället för att se miljöarbetet som en kostnad ser vi det som en förutsättning för att skapa ett framgångsrikt företag.Eftersom naturen är källan till våra produkter känner vi stort ansvar för miljön och jobbar med framtidens skogar i åtanke.

Det är därför som våra skogar är certifierade av FSC, en frivillig, internationell organisation som tar fram riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på SCA:s hemsida.

Vi jobbar ständigt med långsiktiga miljömål för vår verksamhet:

Vi ska använda skogsråvaran på ett ansvarsfullt sätt.Vi ska minska vår färskvattenanvändning (under åren 2005-2010 minskade den med cirka 12 %).Vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 20 % till 2020.Därför samlar vi in och återvinner använt papper så att vi får ut fler produkter från den träfiber vi använder. Därför jobbar vi ständigt för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Därför använder vi samma vatten om och om igen. Därför planterar vi tre nya träd för varje träd vi fäller i våra skogar. Vi återanvänder och återanvänder.

Vi producerar, förpackar och transporterar våra produkter så miljövänligt det går och bygger allt vi gör på modern teknik och sunt förnuft. Målet är att erbjuda dig marknadens mest miljövänliga alternativ. Vi vill att du alltid ska vara trygg i att ditt val av Edet är det bästa – både för dig och för miljön.

SCA kärnvärden

SCAs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har koncernen byggts. Våra kärnvärden är:

  • Respekt
  • Högklassighet
  • Ansvar.

Respekt

Att visa respekt är att vara öppen och ärlig och att uppträda med integritet. För att visa respekt krävs att vi funderar över hur våra handlingar kommer att påverka vår omgivning, inom företaget och utanför, nu och i framtiden. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål.

Högklassighet

I vår strävan efter högklassighet lyfter vi professionalism till ett högre plan. För att nå högklassighet krävs att vi utmanar oss själva att överträffa förväntningar från kunder aktieägare och medarbetare, och att vi alltid strävar efter att förbättra resultaten och nå målen med råge.

Ansvar

SCA arbetar för att varje individ får möjlighet att utvecklas inom företaget – och utveckling kräver ansvar. Att ta ansvar är att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra kunders och företagets bästa i åtanke.

De definierar ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärdena inspirerar och utmanar SCAs medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.


 

Om Edet

Verksamheten i Lilla Edet startade redan 1881, inledningsvis som ett sågverk. Carl Emil Haeger hette grundaren som strax också startade tillverkning av pappersmassa. Massan såldes vidare till olika pappersbruk. Efter bara några år började han emellertid också producera papper. Största delen av pappersproduktionen var karduspapper, ett slags grovt omslagspapper. Men det tillverkades också papperspåsar, kuvert och en kort tid även servetter i bruket. Det var alltså innan K Olle Haeger, son till grundaren Carl Emil, i början av 1920-talet åkte till USA för att studera pappersteknik och där lärde sig processen kring kräppat papper. Något förenklat var det hans resor till USA som banade väg för Edets framgångar idag.

2015
"Nya Edet" - Ett nytt mjukare och starkare sortiment lanseras

2013
Edet Torky Flexible hållaren lanseras

2009
Edet Torky Deluxe hushållspapper lanseras – ett två lags lite mjukare och tjockare papper.

2007
Edet Torky On the Go – en mjuk pappers hållare – lanseras.

2005
Edet Torky dispenser lanseras och får pris för bästa design.

1995
SCA Hygiene Products AB bildas

80-talet
Mölnlycke köpte så Edet Bruk 1986. Bruket införlivades framgångsrikt i division Mölnlycke som direkt startade stora investeringar, bland annat byggdes ett helautomatiskt höglager som nu är ett centrallager för hela Skandinavien.

70-talet
KZO säljer bruket till NCB (Norrlands Skogsägares Cellulosa AB) 1976. Efter några år i kris var behovet av en ny ägare som var villig att satsa i Edet stort.
1978 Lanseras Torky – ett helt nytt hushållspapper som var luddfritt och centrummatat.

60-talet
1961 kom det dubbla toalettpapperet och blev en omedelbar försäljningssuccé. Men trots att det gick bra för Edet Bruk, beslutade dåvarande VD Lars Haeger att sälja bruket till holländska KZO 1969.

50-talet
Efter några år utökades sortimentet med Edet köksrulle, men eftersom det inte var en direkt ersättning utan en nyhet var det svårare att nå framgång med hushållspapperet. Men till sist fann även hushållsrullen sin marknad. Och vem kan vara utan hushållspapper idag?

Nu togs ännu fler produkter fram. Servetter, näsdukar, pappershanddukar, dukar och papperslakan. Några blev framgångsrika och är en självklarhet idag. Andra, som papperslakan, övergavs.

40-talet
De första åren var dock tuffa, bland annat tack vare exportstoppet under andra världskriget, men Lilla Edet hade ett försprång på sina konkurrenter. Genom en storartad satsning på att marknadsföra det kräppade papperet blev Edet kräpp och personlig hygien liktydiga begrepp. Edet Kräpp i rulle (toalettpapper) lanserades.

Source: SCA Essentials intranet

Kampanjer

Kampanjer

Öppna kampanjer