FAQ

Vad innebär det att Era produkter är Svanenmärkta?

På SCA har vi en holistisk syn på våra produkter och vårt avtryck på miljön, från plantering av tallplantor i våra skogar,  processerna på våra bruk till den slutliga produkten och hur de kan tas om hand. För oss är det därför naturligt att bidra med arbetet för en hållbar konsumtion genom att också Svanenmärka våra produkter.

Varifrån kommer Er pappersmassa?

Den mesta pappersmassan kommer från returfiber och resten från ett hållbart skogsbruk bl.a. från vår egen SCA skog. För att säkra miljövänliga och lagliga källor på nationell och internationell nivå har SCA i samarbete med Världsnaturfonden och andra intressenter utvecklat en FSC standard för spårbarhetskontroll. Genom certifierade produkter kan våra kunder vara garanterade miljövänliga produkter.Var tillverkas Era produkter?

Vårt papper tillverkas främst i Lilla Edet, Sverige, men även en liten del i  Tyskland. Oavsett om transporterna går med fartyg, lastbil eller tåg kan du lita på vårt miljöengagemang.

Vad avgör vilken bredd/längd ni har på pappret?

Bredden på våra rullar beror på vilken maskin de tillverkas på. 
Bredden är max 9,9 cm på toalettpapper och denna bredd har vi haft sedan hösten 1998 på hela vårt toalettpappers-sortiment. Det innebär bl.a. att vi kan lasta effektivare vilket ger färre transporter vilket är bra för miljön.

Kan jag använda Era mönstrade papper i t.ex. mikrovågsugnen?

Det går bra att använda tryckta pappret i microvågsugnen, färgen är godkänd för att användas på kökspapper.

Vart vänder jag mig med frågor och synpunkter?

För alla typer av frågor till oss på Edet kan ni kontakta vår Konsumentkontakt. Ni kan nå oss via telefon, brev eller e-post:
Edet Konsumentkontakt, 405 03  Göteborg, tfn.020-35 17 00, e-post: edetinfo@sca.com

Vad är nyfiber?

Nyfiber är när man använder träfiber från träd direkt till att göra mjukpapper, det är alltså första gången man använder fibret till en produkt.

Innehåller Era produkter blekmedel? Klor?

För Svanenmärkta produkter gäller att klor inte får användas för blekning av massa. Vi använder bara godkända kemikalier i vår process för att tvätta våra returfiber och nyfiber.

Är Era fabriker miljöcertifierade? (ISO 14001 & 9001)

Att vara miljövänliga innebär också att vara resurseffektiv i driften av och produktionen vid våra bruk.  
Vår policy är att certifiera alla våra bruk enligt ISO 14001 eller EMAS (EUs miljöstyrnings- och  miljörevisionsordning)
År 2006 var 86% av SCA´s massa och pappersbruk i Europa certifierade enligt EMAS eller ISO 14001.

Vad är det som gör vissa papper mjukare än andra?

Det beror på vilken sorts träfiber man använder, styrkan på pappret och hur pappret tillverkas.

Är Torky komposterbart?

Ja, Torky kan komposteras.

Kan jag spola ner hushållspapper i toaletten?

Nej, hushållspapper och Torky är våtstarka papper just för att de inte skall lösas upp när man torkar upp spill och vatten. Slänger man pappret i toaletten löses det inte upp och man kan få ett igenkloggat avloppssrör. Toalettpapper däremot är gjort för att kunna lösas upp i vatten och kan därför spolas ned.

Början på Torkyrullen kan vara svårfunnen. Varför?

Torky tillverkas på en unik maskin där metoden för att starta rullen innebär att man använder en s.k. spindel. Eftersom Torky saknar en kärna/hylsa så använder man istället en spindel när man startar upprullningen. Lite vatten sprayas på pappret som sedan fäster på spindeln och produktionen startar. När sedan rullen är klar så dras spindeldelen ut. Ibland kan det komma för mycket vatten på pappret och det kan då göra att pappret klumpar ihop sig i mitten och det blir lite svårare att hitta början på rullen. Vi är medvetna om detta och arbetar för att hitta en maskinteknisk lösning.

Varför är inte Extra perforerat?

Många har önskat ett operforerat papper så att de själva kan välja hur lång bit de skall använda och därför har vi tillgodosett önskemålen och inte perforerat denna produkt.

Jag vill ha Torky Outlook!

Jag vill ha Torky Outlook!

Vill du inspireras av det senaste inom design och inredning, och få veta allt om våra Edet Torky-produkter? Torky Outlook kommer två gånger om året och redaktören heter Frida Ramstedt, känd från SVT:s Gokväll och populär bloggare på trendenser.se.

  1. Fältet måste fyllas i
Jag vill ha Torky Outlook!

Jag vill ha Torky Outlook!