• Du är här:
  • > Användarvillkor

Användarvillkor

Läs igenom dessa användarvillkor och sekretesspolicyn noggrant innan du använder webbplatsen.

Materialet på denna webbplats (”Webbplatsen”) är framtaget av SCA Hygiene Products AB (SCA) som en service till SCA:s kunder och skall endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior kan laddas ner enligt förutsättningarna nedan.

Genom att ladda ned material från den här Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren, skall du inte använda Webbplatsen eller ladda ned något material från Webbplatsen.

Information om varumärken
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör SCA, dess filialer, företag knutna till SCA eller dess licensgivare eller joint venture-partner. SCA:s varumärken och märken får endast användas i enlighet med det som anges i dessa användarvillkor. Annan användning kräver skriftligt godkännande av SCA.
All användning av SCA:s varumärken i reklam för och kampanjer med SCA:s produkter kräver vederbörligt godkännande.

Begränsad användning/engångslicens för kopior
Allt innehåll på den här Webbplatsen, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara, tillhör SCA eller dess leverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Obehörig användning eller distribution av material som finns på den här Webbplatsen kan bryta mot lagstiftning om upphovsrätt, varumärken och/eller annan lagstiftning och är föremål för civil- eller straffrättslig påföljd.
Material eller delar av material på den här Webbplatsen får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat sätt användas i något kommersiellt sammanhang som inte uttryckligen har tillåtits av SCA. Du får ladda ned en kopia av den information som finns på SCA:s webbsidor på en dator för personlig, icke-kommersiell, intern användning, såvida inte särskild skriftlig licens att göra annorledes har erhållits från SCA.
Du får inte modifiera, använda eller vidarebefordra informationen i något kommersiellt syfte, inte heller ta bort några meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden som anger ägande från informationen. Du accepterar att förhindra obehörig kopiering av materialet och att garantera att alla anställda, om tillämpligt, i din organisation godkänner att följa dessa begränsningar.
SCA medger inte några uttryckta eller underförstådda rättigheter enligt några patent, upphovsrätter, varumärken eller någon branschhemlig information.

Friskrivningsklausul gällande garantier
Informationen häri tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon uttryckt eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst syfte. I de fall där SCA länkar till en webbplats som tillhör tredje part, sker denna länkning endast för användarnas bekvämlighet. SCA tar inget ansvar för innehållet eller korrektheten i den information som finns på sådan webbplats.
Under inga omständigheter skall SCA vara ansvarigt för några skador, inklusive och utan begränsningar skadestånd på grund av förlorad vinst, avbruten verksamhet eller förlorad information som har orsakats av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om SCA har informerats om risken för sådana skador.
SCA lämnar heller inte någon garanti för korrektheten och fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas i den här informationen. SCA kan göra ändringar i det här innehållet eller i produkterna som beskrivs, när som helst och utan förvarning. SCA förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material som finns på den här Webbplatsen.

Användarregler
Allt material, all information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till den här Webbplatsen (”Kommunikation”) kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, fullständigt möjlig att vidarelicensera och utan äganderätt . SCA har inga skyldigheter gällande Kommunikationen.
SCA kan visa, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda Kommunikationen, tillsammans med alla data, bilder, ljud, text och andra objekt som Kommunikationen består av, för alla kommersiella och icke-kommersiella syften.
I de fall du skickar personuppgifter till den här Webbplatsen eller på annat sätt till SCA, samtycker du härmed till SCA:s användande av sådana data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra SCA:s produkter och tjänster, inklusive en rätt att överföra informationen till andra länder och lägga ut information på Internet. SCA är ansvarigt enligt svensk lagstiftning för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta SCA angående inkorrekta data eller andra frågor som är relaterade till personuppgifter.

Övrigt
SCA kan revidera dessa användarvillkor när som helst genom att uppdatera denna information. Ändringar av användarvillkoren blir utan ytterligare information omedelbart gällande. SCA förbehåller sig rätten till att efter eget gottfinnande (1) ändra dessa användarvillkor, (2) övervaka och ta bort information (3) spärra åtkomsten till denna webbplats när som helst utan förvarning.Om något villkor, förhållande eller någon bestämmelse i dessa lagstadgar fastställs vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, påverkas eller försämras inte giltigheten eller möjligheten att verkställa de andra villkoren, förhållandena och bestämmelserna på något sätt.

Jag vill ha Torky Outlook!

Jag vill ha Torky Outlook!

Vill du inspireras av det senaste inom design och inredning, och få veta allt om våra Edet Torky-produkter? Torky Outlook kommer två gånger om året och redaktören heter Frida Ramstedt, känd från SVT:s Gokväll och populär bloggare på trendenser.se.

  1. Fältet måste fyllas i
Jag vill ha Torky Outlook!

Jag vill ha Torky Outlook!